Hoofdvraag

Het project Bouwstofwijzer wil antwoorden vinden op de onderstaande vraag.

  • Hoe kan omgevingshinder door stof verminderd worden bij weg-, sloop- en bouwprojecten?

Subvragen

  • Hoe kan de vergunningverlening aangepast worden op vermindering overlast door bouwstof
  • Hoe kan digitalisering helpen bij de handhaving van de vergunning en toezicht op de werkzaamheden
  • Hoe kunnen partijen ge├»nformeerd worden over mogelijke overlast
  • Hoever buiten de bouwplaats reikt de overlast door bouwstof
  • Hoeveel meetstations zijn er nodig om de overlast van bouwstof te kunnen meten rondom bouwwerkzaamheden
  • Kan overlast perceptie verminderd worden door citizen science
  • Welke andere stoffen zouden gemeten kunnen/moeten worden rondom een bouwwerk
  • Zijn lichtmasten bruikbaar als opstelpunt voor de meetstations rondom een bouwwerk
  • Zijn meetresultaten van goedkope sensoren te verbeteren door data science